Category: חדשות

בשורה רעה למעשנים : הסיגריות שוב מתייקרות

מחיר הסיגריות צפוי להתייקר בשקל אחד ואילו טבק לגילגול צפוי לעלות ב-2 שקלים נוספים