Category: חינוך

עדי אלעזרא זכתה במקום ה-2 בתחרות צילום יוקרתית

תלמידת מקיף א', עדי אלעזרא, זכתה במקום השני בתחרות צילום ארצית "אדם וים". התחרות ע"ש גדעון רז ז"ל...

קורס יידיש: שפה ותרבות נפתח באוניברסיטת אריאל

לצמוח מהעבר למען העתיד. אוניברסיטת אריאל גאה לקראת פתיחה מחודשת של קורס יידיש כבר בסמסטר ב'...