Category: כלכלה

חברת דירוג האשראי מעלות S&P העלתה את תחזית הדירוג של חברת נמל אשדוד מיציבה לחיובית

חברת דירוג האשראי מעלות S&P אישררה את דירוג אשראי AA+ לחברת נמל אשדוד והעלתה את תחזית הדירוג של...

שנת שיא בתנועת המכולות בנמל אשדוד

מחלקת המכולות בנמל אשדוד קיימה אירוע הערכה, לציון הישגי המחלקה והשיאים החודשיים והרבעוניים...

מהיום, יש לכם כוכב ליד הבית

חברת כוכב פותחת אולם תצוגה חדש בצומת ביל"ו ומציגה מגוון רחב, יוקרתי ומתקדם, של פתרונות...

המשנה לנגידת בנק ישראל, ד"ר נדין בודו טרכטנברג, הרצתה בפני משלחת אנשי עסקים מארגנטינה

המשנה לנגידת בנק ישראל, ד"ר נדין בודו-טרכטנברג, נפגשה ביום א' (11.9.2016) עם קבוצת אנשי עסקים,...

ההרגל והטעם מנצחים אצל הצרכן הישראלי את החשש מסלמונלה

משבר הסלמונלה עשוי להיות קצר מועד, כאשר הצרכנים ממשיכים לחזור לצרוך את המוצרים שבהם התגלה...

דיווח לציבור על הדיונים המוניטריים שנערכו בבנק ישראל כדי להחליט על גובה הריבית לחודש ספטמבר 2016

הוועדה המוניטרית קובעת את הריבית החודשית בתהליך שכולל שני דיונים – בפורום רחב ובפורום...