Connect with us

חדשות

מרחפים בשמיים בבית ספר מרו"ם

את פעילות השיא של סוף שנת הלימודים התשפ"א, הקדישו במרכז למצוינות רוח ומדע מרו"ם לחוויה שמיימית. התלמידים הטיסו רחפנים לאוויר והרגישו בשמיים. תלמידים אחרים הפעילו רובוטים על הארץ והרגישו שהם כובשים עוד פיסת קרקע. שתי הפעולות הן ביטוי לעולם העתיד אשר יפעל באמצעות בינה מלאכותית. התלמידים: היתה שנה כייפית.

פורסם

on

מרכז מרו"ם לתלמידים מחוננים ומצטיינים סיכם את שנת הלימודים תשפ"א באירוע שיא, לשנה שהיתה שונה ומאתגרת, ביחס לשנים עברו ובכלל. השנה, בגלל משבר הקורונה, התנהלה בשני אפיקים – למידה מרחוק באמצעות טכנולוגיית זום ובלמידה פרונטלית.

במסגרת אירוע סיכום לשנת הפעילות השנתית, התקיים יום שיא אשר הביא לידי ביטוי את כל תחומי הדעת שהמרכז עוסק בהם, שהם שילוב של מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה (שיטת ה- STEM- Science, Technology, Engineering, and Mathematics). פעילות משולבת של כל תחומי הדעת הללו הינה יוצאת דופן וייחודית מאוד, מסקרנת ומאתגרת כאחת ומניבה לא מעט יצירתיות וחדשנות. ביום השיא, השתתפו התלמידים בהטסת רחפנים זעירים באמצעות קוד וכן שליטה על רובוטים קרקעיים ייחודיים באמצעות בינה מלאכותית AI.

כאמור, הלימודים במרכז מרו"ם התקיימו השנה בזום ובסמסטר ב', כאשר כבר היה אפשר להתכנס, התבצעה למידה פרונטלית. במהלך השנה יכלו התלמידים המחוננים להביא לידי ביטוי את ידיעותיהם הנלמדות ואת כישוריהם האישיים. התכנית מתקיימת בעידודה ובחסות מינהל החינוך בעיריית אשדוד, והאגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך, וזוכה להרבה מאוד פרגון.

מנהלת מרו"ם, סיגלית בוסקילה: "אני מודה למינהל החינוך, על הזכות לדאוג לתלמידים המחוננים והמצטיינים בעיר אשדוד. תודה לצוות המורים, להורים, למנהלי בתיה"ס ולתלמידים על שיתוף הפעולה בשנה כה מורכבת ומאתגרת גם יחד".

הכי חם

© 2021 .