Connect with us

חדשות

האלימות בדרכים: קרוב לשליש מנהגי אזור הדרום היו עדים לקטטה בכביש בשנה האחרונה

בשנים האחרונות אנחנו מוצפים בסרטונים הרבים שמתפרסמים בחדשות וברשתות החברתיות ובהם הכבישים עמוסים באלימות פיזית ומילולית, מכל אלה מתקבלת תחושה מטרידה שבכל שנה ישנה החמרה במצב –

פורסם

on

אנחנו רואים מקרים של קטטות באמצע כבישים מרכזיים, רכבים החוסמים כלי רכב אחרים באופן מכוון ואפילו סרטונים שבהם רואים נסיעה בנשקים שלופים וכל זאת תוך סיכון משתמשי הדרך והפיכת הכביש למפחיד ומסוכן עוד יותר. זו המציאות היומיומית שלנו בכבישים – מי מאתנו לא נתקל בנהג שקילל, איים, חתך, סנוור או סתם נצמד לרכב באופן מסוכן? סקר חדש של עמותת "אור ירוק" באמצעות מכון המחקר "מאגר מוחות" בדק את הנתונים.

להלן תוצאות הסקר באזור הדרום:

· 29% מהנשאלים נתקלו השנה באירוע של קטטה בכביש.

· 66% מתושבי הדרום נתקלו השנה באלימות מילולית ותנועות מאיימות בכביש, 5% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.

· 93% מהנשאלים מהדרום נתקלו השנה בנהג שצופר באגרסיביות מכוונת, 25% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.

· 79% נתקלו השנה בנהג שחותך ונצמד, 33% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.

· 70% נתקלו השנה בנהג שמסנוור רכבים אחרים, 23% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.

ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "הכביש הפך למקום לא בטוח והנהגים לא חוששים להתנהג כך כאשר הם כמעט ולא רואים משטרה בכביש. בנוסף, עומסי התנועה והפקקים הגדולים גורמים לעליה בסף העצבים של הנהגים אשר באה לידי ביטוי בעליה באלימות בכביש ובתחושת חוסר הביטחון של הנהגים. את מצב הזה חייבים לשנות באמצעות תוספת של שוטרים וניידות שכל כך חסרים בכבישים. אין תחליף לנוכחות משטרתית מרתיעה בכבישים כדי לצמצם את עבירות התנועה מסכנות החיים. חיזוק ההרתעה בכבישים ישפיע גם על חיזוק תחושת הביטחון של האזרחים מחוץ לכביש ויתרום גם למאבק בתאונות הדרכים וגם למאבק באלימות. אנשים מתנהגים בכביש כפי שהם מתנהגים גם בחייהם הפרטיים ולכן אם נצליח להפוך את הכביש למקום בטוח יותר, כך יהיה בתחומי החיים שמחוץ לכביש".

הכי הרבה תושבי ירושלים נתקלו בקטטות בכביש בשנה האחרונה

37% מתושבי הצפון נתקלו השנה באירוע של קטטה בכביש.
37% מתושבי השרון נתקלו השנה באירוע של קטטה בכביש.
38% מתושבי המרכז נתקלו השנה באירוע של קטטה בכביש.
44% מתושבי אזור ירושלים נתקלו השנה באירוע של קטטה בכביש.
29% מתושבי הדרום נתקלו השנה באירוע של קטטה בכביש.

הכי הרבה תושבי אזור המרכז וירושלים נתקלו באלימות מילולית ותנועות מאיימות:

74% מתושבי הצפון נתקלו השנה באלימות מילולית ותנועות מאיימות בכביש, 11% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.
61% מתושבי השרון נתקלו השנה באלימות מילולית ותנועות מאיימות בכביש, 10% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.
79% מתושבי המרכז נתקלו השנה באלימות מילולית ותנועות מאיימות בכביש, 10% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.
85% מתושבי אזור ירושלים נתקלו השנה באלימות מילולית ותנועות מאיימות בכביש, 24% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.
66% מתושבי הדרום נתקלו השנה באלימות מילולית ותנועות מאיימות בכביש, 5% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.

מחצית מהנשאלים מירושלים נתקלו בנהג שצופר בכוונה ובאגרסיביות יותר משש פעמים השנה:

90% מתושבי הצפון נתקלו השנה בנהג שצופר באגרסיביות מכוונת, 28% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.
92% מתושבי השרון נתקלו השנה בנהג שצופר באגרסיביות מכוונת, 29% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.
98% מתושבי המרכז נתקלו השנה בנהג שצופר באגרסיביות מכוונת, 31% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.
98% מתושבי אזור ירושלים נתקלו השנה בנהג שצופר באגרסיביות מכוונת, 51% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.
93% מתושבי הדרום נתקלו השנה בנהג שצופר באגרסיביות מכוונת, 25% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.

מחצית מתושבי השרון נתקלו מעל שש פעמים השנה ברכב החותך רכבים אחרים ו/או נצמד אליהם:

91% מתושבי הצפון נתקלו השנה בנהג שחותך ונצמד, 39% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.
92% מתושבי בשרון נתקלו השנה בנהג שחותך ונצמד, 50% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.
99% מתושבי המרכז נתקלו השנה בנהג שחותך ונצמד, 43% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.
99% מתושבי אזור ירושלים נתקלו השנה בנהג שחותך ונצמד, 40% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.
79% מתושבי הדרום נתקלו השנה בנהג שחותך ונצמד, 33% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.

הכי הרבה תושבי ירושלים נתקלו השנה ברכב המסנוור רכבים אחרים:

83% מתושבי הצפון נתקלו השנה בנהג שמסנוור רכבים אחרים, 23% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.
84% מתושבי בשרון נתקלו השנה בנהג שמסנוור רכבים אחרים, 18% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.
84% מתושבי המרכז נתקלו השנה בנהג שמסנוור רכבים אחרים, 17% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.
93% מתושבי אזור ירושלים נתקלו השנה בנהג שמסנוור רכבים אחרים, 29% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.
70% מתושבי הדרום נתקלו השנה בנהג שמסנוור רכבים אחרים, 23% מהם נתקלו בכך יותר משש פעמים.

הכי חם

© 2021 .