Connect with us

בריאות ורפואה

נתוני משרד הבריאות בנוגע לקורונה בישראל

תמונת מצב תחלואת קורונה, נכון ל-26/06/2021, בשעה 20:14 – נתוני משרד הבריאות

פורסם

on

 

🔹 מאומתים –
▪️ מספר נדבקים ביממה הקודמת: 229.
▪️ מספר נדבקים ביממה הנוכחית: 96.
▪️ חולים פעילים כעת: 1,147.
▪️ מספר נדבקים מתחילת המגפה: 840,813.
▪️ מספר נדבקים יומי ממוצע ב-7 הימים האחרונים: 132.
▪️ מקדם ההדבקה (R) למאומתים חדשים: 2.45.

🔹 מאושפזים בבתי החולים –
▪️ סה"כ מאושפזים כעת: 47.
▪️ מאושפזים חדשים ביממה הקודמת: 5.
▪️ מאושפזים חדשים ביממה הנוכחית: 0.

🔹 חולים במצב קשה וקריטי –
▪️ מאושפזים במצב קשה וקריטי: 26.
▪️ חולים חדשים ביממה הקודמת: 1.
▪️ חולים חדשים ביממה הנוכחית: 1.
▪️ ממוצע יומי ב-30 הימים האחרונים: 1.

🔹 מצב כלל המאושפזים –
▪️ מאושפזים במצב קריטי: 18.
▪️ מאושפזים במצב קשה: 8.
▪️ מונשמים: 16.
▪️ מאושפזים במצב בינוני: 14.
▪️ מאושפזים במצב קל: 7.

🔹 מאושפזים בקהילה –
▪️ מאושפזים במלוניות: 0.
▪️ מאושפזים בבית: 1,100.

🔹 נפטרים –
▪️ סה"כ נפטרים מפרוץ המגפה: 6,429.
▪️ נפטרים ביממה הקודמת: 0.
▪️ נפטרים ביממה הנוכחית: 0.
▪️ ממוצע נפטרים יומי ב-30 הימים האחרונים: 0.

🔹 מחלימים –
▪️ סה"כ מחלימים מפרוץ המגפה: 833,133.
▪️ מחלימים ביממה הקודמת: 18.
▪️ מחלימים ביממה הנוכחית: 10.

🔹 בדיקות –
🔸 בדיקות שבוצעו ביממה הקודמת:
▪️ סה"כ בדיקות: 58,233.
▪️ בדיקות לגילוי מאומתים חדשים: 54,238.
▪️ אחוז הבדיקות החיוביות: 0.42%.

🔸 בדיקות שבוצעו ביממה הנוכחית:
▪️ סה"כ בדיקות: 27,459.
▪️ בדיקות לגילוי מאומתים חדשים: 26,031.
▪️ אחוז הבדיקות החיוביות: 0.37%.

🔹 חיסונים –
🔸 מתחסנים מנה ראשונה:
▪️ סה"כ מתחסנים: 5,537,341.
▪️ אחוז מתחסנים מכלל האוכלוסייה: 59.55%.
▪️ מתחסנים ביממה הקודמת: 6,913.
▪️ מתחסנים ביממה הנוכחית: 1,282.

🔸 מתחסנים מנה שנייה:
▪️ סה"כ מתחסנים: 5,156,177.
▪️ אחוז מתחסנים מכלל האוכלוסייה: 55.45%.
▪️ מתחסנים ביממה הקודמת: 764.
▪️ מתחסנים ביממה הנוכחית: 96.

הכי חם

© 2021 .