Connect with us

נדלן

עיריות פתח תקווה ואשדוד הצטרפו לשרות הממשק הממוחשב של הרשות לרישום מקרקעין

עיריות פתח תקווה ואשדוד הצטרפו לשרות הממשק הממוחשב של הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין להעברת אישורי עירייה לצורך רישום עסקה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)​ ללא צורך בהגעה

פורסם

on

בימים אלה הצטרפו עיריית פתח- תקווה ועיריית אשדוד לממשק ממוחשב, שפיתחה הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין להעברת אישורי עירייה, לצורך רישום עסקה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)​. זאת במטרה להביא להתייעלות ולשיפור השרות לציבור.

במסגרת הממשק, יועברו אישורי היעדר חובות מהעיריות ללשכת רישום המקרקעין באופן מקוון, ובכך יתייתר הצורך בצירוף האישורים במסגרת הגשת בקשות לרישום עסקה בטאבו.

נדגיש, כי בהתאם להוראות הדין יש לצרף לבקשה לרישום עסקה במקרקעין אישור היעדר חובות לעירייה/רשות מקומית, תקף ליום הגשת התיק לרישום. לשם קבלת האישורים, נדרשו המבקשים להגעה פיזית לעירייה, דבר שהצריך זמן ומשאבים. מעתה, תושבי פתח-תקווה  ואשדוד (שמצטרפים לתושבי ירושלים ותל-אביב) שיבקשו לבצע עסקה בטאבו לא יצטרכו להגיע לעירייה, תוך שאישור העדר החובות יישלח באופן מקוון ללשכות הרישום פתח-תקווה ואשדוד.

המערכת המקוונת להעברת אישורי העיריה של אשדוד פותחה בשיתוף פעולה עם הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים וחברת מטרופולי-נט בע"מ.

המערכת המקוונת של עיריית פתח תקווה פותחה בשיתוף של הרשות עם חברת אוטומציה.

הכי חם

© 2021 .