Connect with us

כלכלה

המשנה לנגידת בנק ישראל, ד"ר נדין בודו טרכטנברג, הרצתה בפני משלחת אנשי עסקים מארגנטינה

המשנה לנגידת בנק ישראל, ד"ר נדין בודו-טרכטנברג, נפגשה ביום א' (11.9.2016) עם קבוצת אנשי עסקים, כלכלנים ויזמים מארגנטינה שסיירו בישראל במסגרת מיזם Innovation" "Experience המהווה שיתוף פעולה בין אנשי עסקים ארגנטינאים יהודים והסוכנות היהודית. מטרת המיזם היא לערוך לאנשי העסקים היכרות עם כלכלת ישראל במטרה לחזק את הקשרים הכלכליים בין ארגנטינה לישראל. במהלך ביקור המשלחת בישראל נפגשו אנשי העסקים עם דמויות מפתח בסקטור הציבורי ועם בכירים מענפי הפיננסים, תקשורת, תחבורה ועוד.

פורסם

on

המשנה לנגידת בנק ישראל, ד"ר נדין בודו-טרכטנברג, נפגשה ביום א' (11.9.2016) עם קבוצת אנשי עסקים, כלכלנים ויזמים מארגנטינה שסיירו בישראל במסגרת מיזם Innovation" "Experience המהווה שיתוף פעולה בין אנשי עסקים ארגנטינאים יהודים והסוכנות היהודית. מטרת המיזם היא לערוך לאנשי העסקים היכרות עם כלכלת ישראל במטרה לחזק את הקשרים הכלכליים בין ארגנטינה לישראל. במהלך ביקור המשלחת בישראל נפגשו אנשי העסקים עם דמויות מפתח בסקטור הציבורי ועם בכירים מענפי הפיננסים, תקשורת, תחבורה ועוד.

בהרצאתה בפני המשלחת, המשנה לנגידה התמקדה במאפייניה הייחודיים של ישראל שאפשרו את צמיחת ההייטק הישראלי והציגה את האתגרים העומדים בפני המשק הישראלי בטווח הקצר והארוך.

עיקרי הדברים:
∙ האוכלוסייה בישראל מגוונת, צעירה וצומחת מהר יחסית לסטנדרטים במדינות ה-OECD.
∙ הכלכלה הישראלית מושפעת מהכלכלה העולמית, ובעלת יצוא סחורות ושירותים מגוונים.
∙ תמונת המאקרו של הכלכלה הישראלית מצביעה על איתנות, שתרמה להתפתחות סקטור ההייטק בישראל: רמת החוב של הסקטור הציבורי ביחס לתוצר נמוכה מהממוצע במדינות ה-OECD, שוק העבודה איתן, הציפיות לאינפלציה בטווח הארוך מעוגנות היטב בתחום היעד, ויש עודף מתמשך בחשבון השוטף שהביא לכך שהמשק הישראלי מלווה נטו לשאר העולם.
∙ ההייטק הישראלי יוצא דופן הן מבחינת כמות ההשקעות בו יחסית לשאר העולם והן מבחינת כמות חברות ההזנק החדשות (Startups) והחברות הרשומות בנאסד"ק.
∙ פריחת ההייטק הישראלי התאפשרה בשנים הראשונות בזכות מצבה הטוב של מערכת ההשכלה הגבוהה, "תרבות הסיכון" המאפשרת לקחת סיכונים ולהיכשל, ריבוי קרנות הון-סיכון ותמיכה ממשלתית במחקר ופיתוח מסחריים.
∙ יחד עם זאת, לישראל יש אתגרים לא פשוטים העומדים לפתחה: רמת אי שוויון גבוהה, שיעורי עוני שאין להשלים איתם, ועלות הדיור הכבדה – שעל אף המאמצים הגדולים שהממשלה משקיעה כדי להפחיתה – עדיין מקשה במיוחד על משקי בית צעירים.

הכי חם

© 2021 .