Connect with us

כללי

טיפים מיוחדים ובטיחותיים לחימום בחורף של מומחי מכון התקנים הישראלי

החורף כבר כאן, וכמידי שנה מומחי מכון התקנים הישראלי מבקשים לתת לציבור מספר טיפים שיסייעו לכולנו לשמור על הבטיחות כשאנחנו מפעילים את אמצעי החימום השונים.

פורסם

on

יש לציין כי על מכשירי חימום חשמליים, גז ונפט חלים תקנים רשמיים המכילים דרישות בטיחות. כלומר: חובה לייצר, לשווק ולייבא אותם רק אם הם עומדים בדרישות התקנים.

מפזר חום:
יש להקפיד ולנקות את מפזר החום מאבק לפני תחילת השימוש בו. אבק מתלהט עלול לגרום לשריפה
חל איסור חמור על חסימת פתחי כניסת האוויר ויציאתו
יש לשים לב לתקינות כבל החשמל ולתקע. יש לוודא כי התקע אינו מתחמם ושהספק השקע מתאים להספק התנור. אם התקע מתחמם יש להחליפו על ידי חשמלאי מורשה

רדיאטור:
אין להניח בגדים ליבוש ישירות על הרדיאטור מאחר והם עלולים להידלק
בחימום חדרי תינוקות, אם אין לרדיאטור מתקן אדים יש להניח בחדר סיר עם מים או מכשיר אדים
אין לחבר רדיאטור לחשמל דרך מפצל
אין להשתמש ברדיאטור במקרה של נזילת שמן או במקרה של שינוי מבנה הרדיאטור כגון התנפחות מקומית
אין להשתמש ברדיאטור שהתעוות כתוצאה מפגיעה או מנפילה
יש לכוון את התרמוסטט לטמפרטורת החדר הרצויה
יש לשים לב לתקינות כבל החשמל ולתקע. יש לוודא כי התקע אינו מתחמם. אם כן יש להחליפו על ידי חשמלאי מורשה.

תנורי חימום חשמליים:
יש להציב את התנור על משטח יציב הרחק משטיחים, ספות וילונות או חומר דליק אחר.
יש לנקות את התנור מאבק לפני השימוש הראשוני בו
אין לטלטל את התנור כשהוא מחובר לחשמל
חשוב להרחיק את כבל התנור משאר חלקי התנור החמים
אין לחבר את התנור לחשמל דרך מפצל
יש לשים לב לתקינות כבל החשמל ולתקע. יש לוודא כי התקע אינו מתחמם. אם כן יש להחליפו על ידי חשמלאי מורשה.
אין להניח ליד התנור חומרים דליקים כגון: בדים מניילון ובדים מבריקים

מזגן:
כדי לבחור מזגן מתאים יש לקחת בחשבון את עומס הקור בחלל אותו רוצים לחמם. עומס הקור תלוי בין היתר בבידוד הקירות והחלונות, כיווני הקירות, האזור אקלימי, גודל החלל, מספרם ושטחם של החלונות בחלל, הימצאותם של מכשירי חשמל פולטי חום נוספים בסביבה ומספר האנשים הצפויים לשהות בחדר
כדאי לקחת בחשבון שככל שטמפרטורת הסביבה נמוכה יותר תפוקת החימום של המזגן יורדת. באזורים שבהם ידוע כי הטמפרטורה יורדת מתחת ל 7 מעלות, מומלץ לוודא כי היצרן מצהיר שהמזגן מיועד לעבוד גם בטמפרטורות נמוכות מ-7 מעלות.

תנורי חימום המופעלים בגז – להבה פתוחה ללא ארובה:
בתנור גז הלהבה היא גלויה לכן אין להשאירו ללא השגחה וחשוב מאוד להרחיקו מחומרים דליקים כמו שטיחים, ספות ווילונות
חיבור התנור לקו ההספקה והפעלתו הראשונית חייבות, לפי החוק, להתבצע ע"י מתקין גז מוסמך
חובה להשאיר פתחי אוורור בבית בזמן פעולת התנור
הצינור הגמיש המחבר את התנור צריך להיות מתאים ותקין לשימוש בגז (לבדוק את תאריך התוקף ע"ג הצינור, תוקף הצינור הוא לחמש שנים ולאחר מכן יש להחליפו !!!) אורכו לא יעלה על 3 מטרים
אין לטלטל את התנור כשהוא דולק
יש להיזהר לא להעמיד את התנור במקום בו נושבת רוח
במקרה של סימני סחרחורת, בחילה ותחושת עילפון במקום בו דולק תנור גז, יש לכבות את התנור מידית ולאוורר את החלל
חל איסור מוחלט להכניס מיכל גז לתוך תנור או לבית
אין להשתמש בתנור גז בחדרי שינה, חדרי רחצה או חדרי שירותים

תנורי חימום המופעלים בנפט- ללא ארובה:
אין להשאיר תנור דולק ללא השגחה
אין לטלטל את התנור בשעת פעולתו
אין למלא את התנור בנפט בזמן פעולתו
יש להשאיר פתחי אוורור בבית בזמן פעולת התנור

קמין עם ארובה אחת:
יש לקבל ייעוץ מיועץ חימום לפני התקנת הקמין
יש להשאיר פתח אוורור בבית בזמן פעולת הקמין כיוון שהקמין צורך חמצן לבעירה
לפני החורף יש להזמין טכנאי גז מוסמך שיוודא כי ארובת הקמין אינה חסומה על מנת לאפשר מעבר חופשי של גזי פליטה מהחדר בו מותקן הקמין לחלל החיצון
התקנת הקמין תתבצע רק ורק על-ידי מתקין גז מורשה

קמין עם ארובה כפולה:
בקמין בעל שתי ארובות (האחת מספקת חמצן לבעירה מהחלל החיצוני והשנייה פולטת את גזי הפליטה לחלל החיצוני לעיתים בעזרת מפוח חשמלי)
בתחילת כל עונה מומלץ להזמין טכנאי גז מוסמך שיוודא מעבר חופשי של גזי הליטה ופעולה של המפוח החשמלי (אם קיים)
התקנת הקמין תתבצע רק ורק על-ידי מתקין גז מורשה

הכי חם

© 2021 .