Connect with us

חדשות

נמל אשדוד ערכו תרגיל חירום לפינוי אוניית ענק הטובעת בפתח הנמל

חברת נמל אשדוד קיימה בשבוע שעבר תרגיל לבחינת היערכות הנמל לפינוי אוניית ענק, באורך 300 מטר, הטובעת בפתח הרציפים הוותיקים (הנמל הישן). סכנת טביעת אונייה עלולה לגרום לסגירת נמל אשדוד לפעילות ימית.

פורסם

on

חברת נמל אשדוד קיימה בשבוע שעבר תרגיל לבחינת היערכות הנמל לפינוי אוניית ענק, באורך 300 מטר, הטובעת בפתח הרציפים הוותיקים (הנמל הישן). סכנת טביעת אונייה עלולה לגרום לסגירת נמל אשדוד לפעילות ימית.

בתום התרגיל התקיים סיכום ראשוני להפקת לקחים והמשתתפים של התרגיל הביעו את שביעות רצונם מהצלחתו. מניתוח מהלך התרגיל עולה כי רמת הביצוע הגבוהה של בעלי התפקידים שתורגלו, תרמה להצלחת התרגיל, וכן תרם גם שיתוף הפעולה המרשים של צוותי הנמל. התרגיל השיג את כל המטרות וניכר כי קיים שיתוף פעולה הדוק בין חברת נמל אשדוד לבין מגוון כוחות החירום.

הכי חם

© 2021 .