Tag : דבוראים בישראל

חדשות

מאות דבוראים חתמו על עצומת התנגדות להמשך כריתת עצי אקליפטוס ע"י רשות הטבע והגנים

מנהל
מועצת הדבש והדבוראים: רט"ג כורתת עצי אקליפטוס ללא חוק סטטוטורי וללא פיקוח (!) ומחסלת את מקור מזונהשל הדבורה המאביקה את גידולי החקלאות...