Tag : האגודה למלחמה בסרטן

בריאות ורפואה

המלצות האגודה למלחמה בסרטן לחולי סרטן לקראת יום כיפור

מנהל
האגודה למלחמה בסרטן ממליצה לחולי סרטן, לא לצום ביום כיפור, אלא רק באישור הרופא המטפל ולשלב נוזלים במהלך הצום לאלו שהרופא התיר להם לצום. ההמלצה...