Tag: , , ,

עשרת כללי הזהב לרכישה בטוחה של דירות בפרויקטים של תמ"א 38

בעקבות מקרים חוזרים ונשנים בחודשים האחרונים בהם מספר יזמים ו/או גורמים המציגים את עצמם כיזמי...