Tag : מחיר למשתכן בקריית גת

נדלן

החברות אפי קפיטל ועמרם אברהם זכו במכרזים בקריית גת ושטח מסחרי בגדרה

מנהל
החברות אפי קפיטל ועמרם אברהם זכו במכרזי מחיר למשתכן להקמת 288 יח"ד בקריית גת ו-244 יח"ד ושטח מסחרי בהיקף 670 מ"ר בגדרה...