Tag: , ,

מומחי מכון התקנים הישראלי בטיפים מיוחדים בנושא בטיחות מתקני כדורסל

עם פתיחת שנת הלימודים, ושיבת התלמידים למגרשי הספורט בבתי הספר ובקהילה, ריכזו מומחי מכון...