Tag : מתקני כדורסל

כללי

מומחי מכון התקנים הישראלי בטיפים מיוחדים בנושא בטיחות מתקני כדורסל

מנהל
עם פתיחת שנת הלימודים, ושיבת התלמידים למגרשי הספורט בבתי הספר ובקהילה, ריכזו מומחי מכון התקנים הישראלי מספר נקודות בנושא בטיחות מתקני כדורסל על מנת להעלות...