Tag : ניר שמול

נדלן

עשרת כללי הזהב לרכישה בטוחה של דירות בפרויקטים של תמ"א 38

מנהל
בעקבות מקרים חוזרים ונשנים בחודשים האחרונים בהם מספר יזמים ו/או גורמים המציגים את עצמם כיזמי נדל״ן לכאורה נעצרים ונחקרים בדבר מכירה של דירות בפרויקטים שאינם...