Tag: , , ,

עשרת כללי הזהב לרכישה בטוחה של דירות בפרויקטים של תמ"א 38

בעקבות מקרים חוזרים ונשנים בחודשים האחרונים בהם מספר יזמים ו/או גורמים המציגים את עצמם כיזמי...

הציבור הישראלי עדיין מאמין כי נדל"ן הוא אפיק ההשקעה הבטוח ביותר

מעל 56% מהישראלים מאמינים כי משקיעי הנדל"ן יקנו דירות נוספות, זאת למרות שרובם סבורים כי מחירי...