Tag: , ,

חברת דירוג האשראי מעלות S&P העלתה את תחזית הדירוג של חברת נמל אשדוד מיציבה לחיובית

חברת דירוג האשראי מעלות S&P אישררה את דירוג אשראי AA+ לחברת נמל אשדוד והעלתה את תחזית הדירוג של...

שנת שיא בתנועת המכולות בנמל אשדוד

מחלקת המכולות בנמל אשדוד קיימה אירוע הערכה, לציון הישגי המחלקה והשיאים החודשיים והרבעוניים...

נעצרו 2 תושבי אשדוד שחדרו לנמל אשדוד בשביל לדוג

משטרת ישראל פועלת לאחרונה ביתר שאת נגד תופעת הסתננות והסגת גבול של דייגים למקומות אסורים,...

נמל אשדוד ערכו תרגיל חירום לפינוי אוניית ענק הטובעת בפתח הנמל

חברת נמל אשדוד קיימה בשבוע שעבר תרגיל לבחינת היערכות הנמל לפינוי אוניית ענק, באורך 300 מטר,...

ועדת הצעות הייעול של חברת נמל אשדוד בחרה את הצעות הייעול הטובות ביותר לשנת 2015

ועדת הצעות הייעול של חברת נמל אשדוד התכנסה לאחרונה ובחנה את הצעות הייעול שהוגשו בפניה על ידי...