Tag : עמרם אברהם

נדלן

החברות אפי קפיטל ועמרם אברהם זכו במכרזים בקריית גת ושטח מסחרי בגדרה

מנהל
החברות אפי קפיטל ועמרם אברהם זכו במכרזי מחיר למשתכן להקמת 288 יח"ד בקריית גת ו-244 יח"ד ושטח מסחרי בהיקף 670 מ"ר בגדרה...