Tag : שלומי בן עזרי

נדלן

הוכפלו שכרם של העובדים הזרים בארץ

מנהל
כך אמרה עו"ד ורד זבולון צרפתי יו"ר ארגון הקבלנים באשדוד וסגנית נשיא יו"ר התאחדות בוני הארץ, לאחר כנס היערכות שקיימה ההתאחדות לקראת הגעת אלפי עובדי...