Tag : תביעות נגד קבלנים

נדלן

גל תביעות של עובדי בניין פלסטינים

מנהל
בעקבות גל תביעות של עובדים פלסטינים כנגד קבלנים ארגון הקבלנים באשדוד והשפלה קיים השבוע הדרכה מיוחדת בנושא תלושי שכר לעובדים פלסטינים ומסלול טיפול בתביעות באמצעות...