Tag : תרגיל בנמל אשדוד

חדשות

נמל אשדוד ערכו תרגיל חירום לפינוי אוניית ענק הטובעת בפתח הנמל

מנהל
חברת נמל אשדוד קיימה בשבוע שעבר תרגיל לבחינת היערכות הנמל לפינוי אוניית ענק, באורך 300 מטר, הטובעת בפתח הרציפים הוותיקים (הנמל הישן). סכנת טביעת אונייה...